C A R I T A S
przy parafii Chrystusa Króla Wszechświataw Stargardzie Szcz.

ZADANIA:

Do zadań parafialnego oddziału Caritas należą:

  • rodzinne wywiady środowiskowe, pozwalające na ocenę sytuacji osoby lub rodziny będącej w potrzebie, celem udzielenia wymaganej pomocy,

  • świadczenie pomocy materialnej osobom potrzebującym, samotnym, niepełnosprawnym,

  • współpraca z: diecezjalną centralą Caritas, z właściwym terytorialnie okręgiem Caritas, a także z innymi parafialnymi oddziałami Caritas.


Parafialny oddział CARITAS udziela pomocy m.in:

  • rzeczową (ubrania, meble, wózki dla dzieci, pralki, lodówki itp.)

  • finansową (paczki - zwłaszcza świąteczne, opłaty rachunków, wyjazd dzieci na kolonie, opłaty za recepty itd.)


Środki na działalność prowadzoną przez nasz oddział pochodzą:

  • z darowizn udzielanych zarówno przez stargardzkie przedsiębiorstwa i zakłady pracy jak i osoby prywatne,

  • ze sprzedaży prowadzonej w sklepiku parafialnym. Sklepik prowadzi sprzedaż artykułów świątecznych i liturgicznych, a także rękodzieła wykonanego przez wolontariuszy naszego oddziału.