C A R I T A S
przy parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szcz.

O CARITAS:
Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
- miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.
Do takiej miłości-pomocy względem wszystkich potrzebujących,
ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie,
narodowość czy stopień winy - wzywa i
uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
W Polsce do powołania ogólnokrajowego organu pod nazwą:
Instytut Caritas doszło w roku 1929.

      Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego.
      Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce.
      Aktywnie współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Działania CARITAS POLSKA dzielą się na:

 • Akcje ogólnopolskie, m.in.:

 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 • Tornister pełen uśmiechów

 • Twój 1 % pomoże chorym!

 • Jałmużna Wielkopostna

 • Kromka chleba

 • Światowy Dzień Chorego

 • Wakacyjna akcja Caritas

 • Podaruj Kroplę Miłości

 • Pomoc dla potrzebujących poza granicami kraju

 • Adopcja na odległość

 • Solidarni z głodującą Afryką

 • Trzęsienie ziemi na Haiti

 • Dla Polaków na Wschodzie

 • Pomoc dla Syrii

 • Programy i projekty, m.in.:

 • Okna Życia

 • Program PEAD

 • 50+ Doświadczenie

 • Caritas dla uchodźców

 • Wielkanocne Dzieło Caritas

 • Wyjść z szarej strefy

 • Pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe: wartość pomocy udzielonej w 2010 r. przez Caritas Polska dla osób poszkodowanych przez powódź w południowej i centralnej Polsce wyniosła ponad 46,1 mln zł.

WARTOŚĆ POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ CARITAS POLSKA
W ROKU 2010 WYNIOSŁA 482 MLN 426 TYS. 40 ZŁ
(w 2009 roku ponad 441 mln zł)
.